Heiko Rippen - Ausstellungen

 

 

 

9. ParkArt 2017 -Schloss Clemenswerth

PHOTO.KUNST.RAUM. Hamburg - 2015

Immanuelkirche Wedel/Risthütte - 2015

Museum Schloss Bruchsal - 2014

HEIKO RIPPEN, Ausstellung "Ephemere Bauwerke" im Schloss Bruchsal, 2014

Stadtmuseum Wedel - 2014

HEIKO RIPPEN, Ausstellung "Rasen(de) Bauwerke" im Stadtmuseum Wedel, 2014